FŐOLDAL RÓLUNK HÍREK
ESEMÉNYEK
  ÚJDONSÁGOK ÜZENŐFAL
 
Újdonságok
Képes Biblia I-II.

A Magyarországon jelenleg kapható képes Bibliák közül a legképesebb Képes Biblia!

tovább
ifj. Fekete István: Karácsonyok fényessége


Fekete István író 1956-ban emigrációba kényszerült fia kötetünkben található novelláinak legtöbbje a kanadai Amerikai Magyarság című hetilap karácsonyi számaiban jelent meg. Egyszerű, hétköznapi helyzetek emelkednek ki bennük a megszokottból olykor szívszorító, máskor derűs vagy tragikus, mindig emberséggel átélt és átélhető sorsfordulatokban. A közeli és távoli múlt találkozási pontjai ezek az Időben, míg a Térben véges-végtelen hidak az ó- és újhaza között. Mindez együtt: ragaszkodás az anyanyelvhez, ragaszkodás a szűkebb és tágabb szülőföldhöz, az itt és ott élő emberekhez, halottakhoz.

tovább
Tormay Cécile: Petneházy

Tormay Cécile büszke volt magyarságára, és szívén viselte a magyar nép sorsát. Korának nemcsak irodalmi, de politikai szempontból is meghatározó alakja volt. E válogatáskötet huszonnégy olyan elbeszélését tartalmazza, amelyek a történelem, elsősorban a magyar történelem eseményeihez kapcsolódnak.

tovább
Tormay Cécile: Bujdosó könyv

„Ennek a könyvnek maga a sors adta a nevét. Bujdosó volt olyan időkben, mikor a halál fenyegetődzött a magyar szenvedések minden hangja felett. Bujdosott és menekült a szülői házból, magányos kastélyon, kisvárosi villán, falusi udvarházon át. Bujkált szétszedve, könyvek lapjai között, idegen tetők tövén, kéménykürtő-ben, pincegádorban, bútorok mögött és elásva a föld alatt. Házkutató titkos rendőrök keze, vörös-katonák csizmája járt felette. Csodára mégis megmaradt, hogy emlékez-tessen, mikorra már behorpadt a kor áldozatainak a sírja, fű nőtt az egykori akasztófák gödrében, és a kínzókamrák faláról lekopott a vér és a golyók írása.

tovább
Tormay Cécile: Az ősi küldött

Trilógia:A csallóközi hattyú • A túlsó parton • A fehér barát

tovább
Tamási Áron: Árnyas szülőföld

Kevés olyan írónk van, akinek neve az olvasók tudatában annyira összekapcsolódott volna egy táj és közösség fogalmával, mint Tamási Ároné Erdéllyel és a székelységgel. El-beszélései nemcsak népábrázolások, nemcsak témájukat veszik az erdélyi nép életéből, de annak legbensőbb lelkivilágát, gondolkodásmódját is tükrözik.

tovább
Szenteste/ A szeretet ünnepe

Karácsony! Mennyi kedvességet hordoz ez a szó! Jelenti az embereknek vágyuk beteljesedését annyi reménység után, hiszen megváltást nyert a világ. De felidézi a családi öröm, a felragyogó gyermekarcok évente visszatérő napját is. Csillog a karácsonyfa az ablakok mögött, megkondulnak a harangok a néma éjszakában, hogy hirdessék Jézus születését. Száll az angyali köszöntés templomról templomra, szájról szájra.

tovább
Szemünk fénye: Erdély / Erdélyi magyar írók történelmi elbeszélései

Az erdélyi magyar írók elbeszéléseiben Magyarország és Erdély történelmének örömteli és keserves fejezetei elevenednek meg, a honfoglalás előtti időktől a közelmúltig, sőt felmerülnek lehetőségek a jövőre vonatkozólag is.

tovább